Not all of us can do great things, but we can do small things with great love

- Mother Teresaesa-

VEILEDNING

 

Ønsker du veiledning i forhold til et barn, en ungdom eller en voksen?

 

Vi tilbyr direkte veiledning, eller videoveiledning, og hjelp i forhold til:

 

    - kartlegging med Funksjonsskjema utviklet av Dr. Lilli Nielsen Phd.

    -  å lage en lærings- eller ukeplan ut i fra kartlegging

    - å støtte foreldre eller andre for å kunne gi personen en best mulig hverdag

    - idèer til alternativer til bruk av tvang

    - å se og møte barn eller voksne med utfordrende adferd

      (psykisk utviklingshemming, autisme eller lignende)

 

 

Vi bistår med videoveiledning med Skype hvis du bor på andre kanter av landet.

 

Du kan også sende oss en film av barnet/den voksne. Vi kan skrive en rapport med forslag til aktiviteter som egner seg, eller tiltak i forhold til de utfordringene filmen tar opp. Ta 5 min. av hver situasjon, maksimalt 30 minutter. Du kan i tillegg til film sende et utfylt Funksjonsskjema. Da har vi et enda bedre grunnlag for å kunne gi deg spesifikk veiledning.

 

Vi kan også hjelpe deg hvis du har gjennomført kartlegging med Funksjonsskjema og ønsker bistand til å lage profilen på side 7 i skjemaet, og/eller et påfølgende læringsprogram.

 

Kartlegging av et barn kan vi også gjennomføre i fellesskap via Skype.

 

 

 

KARTLEGGING

 

Når en foretar en kartlegging med Funksjonsskjema er ikke den som skal kartlegges tilstede. Den gjennomføres med at de som kjenner personen veldig godt deler sin kunnskap om personen sine evner og ferdigheter. Den første gangen en foretar kartleggingen vil den vanligvis ta ca. 4 timer for å bli fullført. Oppfølgingen av den vil imidlertid gå mye raskere, ca. 1 time. Hvor ofte en tar oppfølging vil avhenge av hvor raskt utviklingen går. Det kan derfor bli månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller det vi mener er minimum - årlig.

 

Hvem er det en trenger for en kartlegging?

Vår erfaring er at det er flott om begge foreldre eller pårørende er med. Videre er det ønskelig med alle som har nær kjennskap til barnet, ungdommen eller den voksne. Det kan være støttepedagog, spesialpedagog, ergo-/fysioterapeut, miljøterapeut, musikkterapeut, støttekontakt, avlaster, ansatte i bolig, dagsenter med mer. Det anbefales at den som leder kartleggingen leser gjennom de to sidene i starten som forteller hvordan skjemaet best fylles ut.

 

Når en har samlet inn all informasjonen fyller en inn profilen på side 7. Den gir et overblikk over hvor langt utviklingen er kommet innenfor de mer enn 20 områdene som en kartlegger. Ut i fra profilen lager en læringsplan og ukeplan.

Kartleggingsskjema

 

Megia AS    Totlandsvegen 310    5226 Nesttun    Tlf. 909 94 978    Org.nr. 992524103