Carpe2

Hjelpemiddelsentralen art.nr. 157713. Megia art.nr. 1001.

 

 

Produktet innbefatter 36 finmotoriske materialer og to typer strikk, lim og borrelås til montering i ulike miljø som er tilrettelagt for eleven.

 

Det kan monteres på Spatiello for bord eller vegg. Noen trenger å få det enda tettere på kroppen og må få det montert på et aktivitetsbelte rundt mage eller bryst.

 

Det å få være tilskuer når en person med langsom læringstakt gjør seg erfaringer, løser en utfordring eller mestrer en ny ferdighet er fantastisk.

Når en person av ulike grunner har en langsom læringstakt, kreves det mer av oss som er rundt.

 

Vi må være mer presis når vi observerer hva personen gjør og ikke minst hvordan det faktisk utføres. Videre må vi tilrettelegge slik at personen får gode muligheter til å gjøre seg erfaringer til tross for de begrensninger som oppleves. Vi kan skape gode læringsmiljø som legger tilrette for læring som stimulerer til aktivitet for den enkelt person.

 

 

Ting tar tid!

 

Det er tidkrevende å skaffe materialer og mange gir opp før de har kommet i gang på grunn av dette. Megia har derfor utviklet en produktpakke bestående av 36 materialer som er sortert etter områdene: krafse, grip-slipp og grip-manipulèr.

 

 

Krafse

 

Dette er den tidlige fasen i utviklingen der griperefleksen er dominerende hos mange. Fokuset er på å øve på å åpne og bevege fingrene i forhold til hverandre. Andre kan ha en åpen hånd som trenger å øve seg i å lukkes og å bevege fingrene i forhold til hverandre. Det læres å beregne bruk av muskelkraft.

 

 

Grip-slipp

 

Neste nivå for utvikling av håndens motorikk er å gripe og slippe gjenstander og eksperimentere med ulike måter å gripe på. Utstyret i pakken består av gjenstander som er lette å ta tak i. Monteres med kort strikk slik at gjenstanden vender tilbake til samme posisjon. Dette er viktig for å kunne repetere handlingen og danne hukommelse.

 

 

Grip-manipulèr

 

Håndens motorikk utvikles videre gjennom å gripe og beholde gjenstander. Om igjen og om igjen for å perfeksjonere ferdighetene. Det eksperimenteres med gjenstandene. Evnen til å koordinere grepet med muskelkraft utvikles for å holde fast på gjenstander eller løfte tyngre ting.

Disse materialene er lette å ta tak i for de som øver seg i å lære å gripe og utforske gjenstander.

Mange av tingene finner vi rundt oss i det daglige. Hensikten er at man skal leke og gjøre seg erfaringer og deretter kunne gjenkjenne gjenstandene i hverdagen.

 

Det kan ta tid før personen med langsom læringstakt viser initiativ til aktivitet. Det er likevel viktig å klare å stå på siden og være observatør. Det kan være fristende å vise hvordan tingene er tenkt brukt, føre en hånd mot en gjenstand eller forklare. Alt i beste mening! For å få i gang en prosess. Ikke gjør det! La personen jobbe uforstyrret og gjøre seg erfaringer i eget tempo. Svar når personen vil vise eller fortelle om det som oppleves, men ikke avbryt prosessen med å fortelle dine opplevelser.

 

 

Megia AS    Totlandsvegen 310    5226 Nesttun    Tlf. 909 94 978    Org.nr. 992524103