FORELESER

 

Fysioterapeut Anne Grete Lund er daglig leder i Megia AS og Megia Design AS. Hun har jobbet i 24 år med barn og voksne med spesielle tilretteleggingsbehov som har

 

• synshemming/blindhet

• hørselshemming

• autisme

• multifunksjonshemming

• cerebral parese

• utviklingshemming

• sjeldne diagnoser eller ukjent diagnose

 

Hun har erfaring fra de som en tenker er de svakest fungerende til de godt fungerende elevene fysisk og mentalt. Hun har forelest om dette siden 1997, og holdt kurs i inn- og utland.

 

Filosofien Aktiv Læring, utviklet av psykolog Lilli Nielsen, har hun jobbet med siden 1995. En vil få inngående kjennskap til denne.

 

I arbeidet med barn og voksne med spesielle tilretteleggingsbehov jobber en ut i fra et helhetlig menneskesyn. En tar utgangspunkt i personens ferdigheter, interesser og kompetanse med en nøye kartlegging som danner grunnlag for hvordan en tilrettelegger for læring og lager læringsprogram. Aktiv Læring er et godt verktøy for å fremme det tverrfaglige samarbeidet rundt barn og voksne med spesielle behov.

 

I kursene får en kunnskap om hvordan en kan fremme motorisk, språklig, sosial og emosjonell utvikling. En setter fokus på hvordan en person kan utvikle seg videre fra der hun/han er, om personen er multihandikapet med fysiske begrensninger, godt fungerende med utviklingshemming eller har autisme.

 

REFERANSE

 

Loddefjord skole, forsterket avdeling, har ved flere anledninger brukt Anne Grete Lund som kursholder i tema Aktiv Læring. Siste gang var et todagers-kurs i Aktiv Læring Del 1 for ca. 30 ansatte ved skolen, både pedagogisk personale og fagarbeidere/assistenter.

 

Vi opplever at Anne Grete Lund gjør et grundig forarbeid i samarbeid med skole v/avdelings-ledere, slik at kurset blir tilpasset deltakerne for å treffe best mulig. Hun er lydhør for innspill og fleksibel i forhold til rammene, slik at vi får best mulig utnytte av hennes kompetanse knyttet opp mot vår praktiske hverdag.

 

På selve kurset bruker Anne Grete videoer av noen av våre elever (som vi har laget og gitt henne) som utgangspunkt for å knytte teorien opp mot vår praksis. Hun evner å engasjere personalet og legger til rette for refleksjon og veiledning på konkrete caser/utfordringer underveis i kurset. Personalet opplever å få gode, konkrete tips om hva de skal observere og eksempel på tiltak. Tiltakene hun presenterer oppleves som gjennomførbare og konkrete. Anne Grete har med seg mye Aktiv Lærings-utstyr som hun viser og presenterer. Kursdeltakerne får mulighet til å utforske disse og ta bilder. Dette er veldig inspirerende og motiverende og gjør det enklere å komme i gang når vi kommer tilbake til hverdagen.

 

Etter sist kurs ser vi at det har skjedd store endringer i både holdninger og det tilrettelagte miljøet på avdelingen. Folk er motiverte og engasjerte og kreativiteten blomstrer.

 

Anne Grete stiller seg også disponibel til å bli kontaktet i etterkant av kurs for videre veiledning/ utfyllende hjelp. Hun inviterer også alle som ønsker det inn i Aktiv Lærings-nettverk med møter på kveldstid noen ganger pr. halvår.

 

Vi kan på det sterkeste anbefale Anne Grete Lund som kursholder.

 

 

Loddefjord skole 16.03.2016

 

Erlend Mulelid

avd.leder forsterket avdeling Loddefjord skole

 

Line Fritzon Ågesen

avd.leder forsterket avdeling Loddefjord skole

 

 

TILBAKEMELDINGER FRA DELTAGERE

 

"Veldig inspirerende å lære at det finnes tiltak man kan iverksette, heller enn å stole på mer passive framgangsmåter der grunntanken er at barnet vil utvikle seg i sitt eget tempo. Kurset burde vært obligatorisk for alle foreldre med barn med spesielle tilretteleggingsbehov. Kjempenyttig for meg som forelder!"

                                                                                  Ruben Watanabe

 

 

"Det har vært spennende å se hvordan Aktiv Læring kan brukes. Jeg har fått mye inspirasjon til hvordan vi kan tilrettelegge for at vår datter kan bli mer aktiv og utvikle seg ut i fra sine forutsetninger. Vil anbefale alle som arbeider med mennesker med langsom læringstakt, eller som har barn med langsom læringstakt, å delta på dette kurset."

                                                                                   Rikke R. Wallem

 

 

"To spennende og lærerike kursdager. Anne Grete er engasjert og dyktig til å formidle kunnskap. Jeg har fått inspirasjon, og mange nye idèer til å jobbe med barna. Kurset kan anbefales til alle som jobber med barn med spesielle behov."

                                                                                                    Marit

 

 

"Dette var et utrolig lærerikt kurs. Det har gitt meg mange tips og råd som er utrolig matnyttig. Jeg ser at dette kan hjelpe meg å hjelpe det barnet jeg jobber med. Jeg vil sterkt anbefale dette for alle som arbeider med barn, unge og voksne med utviklingshemming, forsinket utvikling. Det ga meg tankevekkere og jeg har fått mye påfyll som jeg tar med tilbake til jobben. Gleder meg til trinn 2."

                                                         Spesialpedagog Anne Grete S. Rege

 

 

"Veldig interessant og lærerikt kurs. Fekk ny og betre forståelse av jobben eg gjer, og korleis eg kan utvikle den. Anbefaler kurset til alle som arbeider med mennesker med langsom læringstakt."

                                                                                      Marit S. Angelskår

 

 

"Takk for et supert kurs med masse godt faglig påfyll og inspirasjon til nye idèer."

                                    Helsefagarbeider Landås skole, Kristoffer Undrum

 

 

"Inspirerende og kreativt kurs med masse konkret informasjon om utvikling og hvordan fremme utvikling både finmotorisk, grovmotorisk og med kommunikasjon for også å redusere utagering. Kort sagt få et bedre liv med aktiviteter som glede og mestring. Takk!"

                                                                   Bente Karlsen, Nordnes skole

 

 

"Veldig bra kurs, flott foredragsholder. Fått masse forståelse og tips om aktiviteter og tilrettelegging."

                                                                                   Berit Dahl Pedersen

Ønsker du et kurs på din arbeidsplass?

Kontakt oss på post@megia.no

 

Megia AS    Totlandsvegen 310    5226 Nesttun    Tlf. 909 94 978    Org.nr. 992524103