REFERANSER

 

Sharma Leadership

30.04.2013

 

 

Dear Anne Grete

 

On behalf of the entire Sharma Leadership International Inc. team, we would like to take this opportunity to thank you again for helping to make the February 2011 leadership workshop with Megia such a success.

 

The logistics, marketing and planning of the event were executed flawlessly. Your positive attitude made it a joy to be around you and your team. Your professionalism was superb. You promised and delivered on a world class event. We will certainly recommend your services to our network, and hope to work with you again in the near future.

 

Wishing you great success.

 

 

 

Kind regards,

 

Robin Sharma

Founder

Sharma Leadership International Inc.

www.robinsharma.com

 

 

Anne Grete Lund - Daglig leder og styremedlem

 

Utdannet fysioterapeut i 1994

Kommunefysioterapeut i Fyllingsdalen bydel i Bergen (1994-2015)

Deltatt på Aktiv Læring trinn I, II og III med psykolog Lilli Nielsen Phd.

Arbeidet med Aktiv Læring siden 1995

Forelest på trinn I i samarbeid med Lilli Nielsen fra 1997-2001

Holdt del 1 og 2 kurs i inn- og utland

Utdannet TFT-terapeut 2016 (Tankefeltteknikk)

Veileder for Barnevernstjenesten Bergen kommune (2015-)

 

E-postadresse: annegrete@megia.no

Tlf.: +47 909 94 978

Regine Kåstad - Styremedlem

 

Utdannet ergoterapeut i 1998

Arbeidet som ergoterapeut i Fyllingsdalen bydel i Bergen (1999-2008)

Volvat bedriftshelsetjeneste (2002-2003)

Tilknyttet helsenettverket til ESS (2004-2007)

Tobii Technology (2008-2012)

Sensor ved ergoterapeut utdanningen ved Høgskolen i Bergen (2003-)

Demenssenteret i Fyllingsdalen (2013-2014)

Seniorsentret Laksevåg (2014-)

Deltatt på Aktiv Læring trinn 1

Arbeidet med Aktiv Læring siden 2001

 

E-postadresse: regine@megia.no

Tlf:+47 995 66 024

 

Kari Wessel - Styreleder

 

Økonomi- og administrasjonssjef Trøndelag Ortopediske Verksted

Bistilling som daglig leder hos vår regnskapsfører Regnskap & Råd AS i Trondheim.

Mastergrad M.Sc. innen økonomi og forvaltning

Finanstilsynets autorisasjon som regnskapsfører

Lederutdannelse via NHO.

 

E-postadresse: kari@regnskaprad.no

Tlf.: +47 905 81 024

 

 

Sund kommune

02.09.2013

 

Sund kommune har hatt samarbeid med Konjic kommune i Bosnia siden 1998. Ein har hatt samarbeidsavtaler innan fleire ulike prosjekt. Prosjekta slutter hausten 2013. Dette er prosjekt i regi av KS og Utenriksdepartementet.

I samband med det eine samarbeidsprosjektet ”Integrering av barn med særlege behov”, har ein bygd opp eit Dagsenter for denne gruppa. Dagsenteret er lokalisert i 1.Grunnskole i Konjic.

Som ein del av prosjektet, har det vore ein overordna sak å implementere ein metode som kan vera med på å utvikle innhaldet for denne gruppa, men samstundes gjera metoden kjend for bl.a. foreldra.

 

Sund kommune har dei siste 5 åra hatt eit samarbeid med MEGIA AS for at ”Aktiv Læring” skal bli innført. Det har synt seg at det arbeidet som MEGIA har gjort i Konjic, har blitt ein fantastisk suksess. MEGIA har bidrege med kursing, seminar, rettleiing, kompetanseheving og ikkje minst gjennomført opplæring og sertifisering av tilsette i Dagsenteret slik at dei kan halde kurs og samlingar for andre i Bosnia.

 

”Aktiv Læring” har blitt ein modell for store deler av Bosnia, støtta bl.a. av Utdanningsministeriet i Mostar. Der har delteke folk frå organisasjonar (foreldre- og interesseorganisasjonar), andre dagsenter, politikarar og tilsette. Av byar/kommunar som har delteke i tillegg til Konjic, kan nemnast Sarajevo, Mostar, Trebinje og Banja Luka. Det har alltid vore ein fantastisk fin og god tilbakemelding frå deltakarane på opplegget til MEGIA. For Sund kommune har det vore eit uvurderleg og godt gjennomført arbeid som MEGIA har gjort i samarbeidsprosjektet og har i stor grad gjort sitt til at alle målsettingane våre er oppnådd.

 

Sund kommune skuldar MEGIA ein stor takk for arbeidet som er utført med innføringa av ”Aktiv Læring” i Konjic og det engasjementet dei har synt i dette arbeidet.

 

Med helsing

Odd Jarle Hatland

prosjektleiar

 

 

 

 

Megia AS    Totlandsvegen 310    5226 Nesttun    Tlf. 909 94 978    Org.nr. 992524103