Spatiello

Aktivitetsbrett for finmotorisk utvikling

 

Spatiell eller romlig resonneringsevne utvikles gjennom at personen får utforske verden med sin egen kropp i de omgivelsene hun eller han oppholder seg i.

 

Det å kunne lære seg nye ferdigheter og føle mestring er kjekt, kanskje spesielt hvis en har fått ekstra utfordringer i livet.

 

Barn med langsom læringstakt lærer etter vår erfaring raskere hvis miljøet legges spesifikt til rette for den enkelte.

 

Personen bør få mulighet til å repetere en handling for å kunne danne hukommelse. Det skjer best hvis det går kortest mulig tid mellom hvert forsøk, og hvis oppgaven er så enkel at en får det til.

 

 

 

 

Spatiello Liten

Hjelpemiddelsentralen art.nr. 199497. Megia art.nr. 2020.

 

Et lite aktivitetsbrett der en kan feste gjenstander slik at de er innenfor rekkevidde for personen, og vedkommende kan finne gjenstanden igjen så snart det er behov for å gjenta handlingen med å ta på, gripe og manipulere etter at en gjenstand er sluppet. Overflaten på brettet lager lavfrekvent lyd når gjenstanden slippes, slik at det ikke virker skremmende for barnet når det selv lager lyder med gjenstandene som festes til brettet. Trevinkler er montert på, og kan felles ut ved behov for å vinkle brettet. For å sikre at Spatiello hele tiden ligger på samme sted for eksempel på bord på spesialstol eller rullestol, følger det med karabinkroker og strikk slik at brettet kan festes fast til overflaten det skal ligge på. Det er samtidig lett å ta av brettet når det ikke skal brukes, eller bordet skal benyttes til et annet formål.

 

Trenger barnet å lære å åpne og lukke hånden, følger det med 6 hvite og 6 sorte plastfirkanter som en kan lime krafsematerialer på (se Carpe2 for mer informasjon). De samme brikkene kan brukes til barn som øver på å vende og dreie gjenstander ved å feste interessante bilder på en eller begge sider, og feste de med strikk til brettet. De kan også brukes til å øve på mengde, hvor mange en kan holde i hver hånd.

 

Brettet er laget av et vaskbart materiale slik at rengjøring blir enkelt. Det leveres med et vaskbart tøynett for hygienisk oppbevaring, strips og to typer strikk for å feste gjenstander med.

 

Innhold produkt:

 

1 brett (H:30,5cm B:36,5cm), 12 brikker i pvc (9x9cmm), strips, 3 typer strikk, 2 karabinkroker, 1 tøynett.

 

 

 

 

 

 

Spatiello Stor for bord

Hjelpemiddelsentralen art.nr. 199496. Megia art.nr. 2040.

 

Et stort og bredt aktivitetsbrett der en kan feste gjenstander slik at de er innenfor rekkevidde for et barn eller voksen med for eksempel cerebral parese som skal øve på å gripe. Vedkommende kan finne gjenstanden igjen så snart det er behov for å gjenta handlingen med å ta på, gripe og manipulere, etter at en gjenstand er sluppet. Mange barn med spastisitet senker armene ned og ut til siden for kroppen når de prøver å gripe noe. Da kommer ofte hendene utenfor bordet de har på spesialstol eller rullestol. Ved å bruke dette aktivitetsbrettet vil de lykkes med å berøre og gripe fordi det er bredt. Vi anbefaler at det festes gjenstander over hele brettet. Erfaringen vår er at når barnet har jobbet mye med armene ut til sidene, og tilfeldig berører noe lengre inn på brettet, vil det gradvis kunne få armene mer og mer sammen foran kroppen når det skal utforske gjenstander. Overflaten på brettet lager lavfrekvent lyd når gjenstanden slippes, slik at det ikke virker skremmende for barnet når det selv lager lyder med gjenstandene som festes til brettet. Trevinkler er montert på, og kan felles ut ved behov for å vinkle brettet. For å sikre at Spatiello hele tiden ligger på samme sted, følger det med karabinkroker og strikk slik at brettet kan festes fast til overflaten det skal ligge på. Det er samtidig lett å ta av brettet når det ikke skal brukes, eller bordet det ligger på skal benyttes til et annet formål.

 

Trenger personen å lære å åpne og lukke hånden, følger det med 6 hvite og 6 sorte plastfirkanter som en kan lime krafsematerialer på (se Carpe2). De samme brikkene kan brukes til personer som øver på å vende og dreie gjenstander ved å feste interessante bilder på en eller begge sider, og feste de med strikk til brettet. De kan også brukes til å øve på mengde, hvor mange en kan holde i hver hånd.

 

Barn og voksne som kaster gjenstander trenger etter vår erfaring spesiell tilrettelegging for å komme videre til neste trinn i utviklingen. De vil profitere på at det lages bunter med gjenstander som for eksempel hageslangebiter, solide sugerør, spisepinner, solide plast teskjeer eller spiseskjeer med mer. Rundt hver type material legges en sammensydd bred strikk, materialene med strikken stripses til brettet ulike steder. Eleven får mulighet til repetisjon uendelig mange ganger når gjenstandene plukkes av brettet, som til slutt medfører at eleven blir mer interessert i å utforske og eksperimentere med gjenstandene enn å kaste de. Brettet er laget av et vaskbart materiale slik at rengjøring blir enkelt. Det leveres med et vaskbart tøynett for hygienisk oppbevaring, strips og tre typer strikk for å feste gjenstander med.

 

Innhold produkt:

 

1 brett (H:39,5cm B:93cm), 12 brikker i pvc (9x9cmm), strips, 3 typer strikk, 2 karabinkroker, 1 tøynett.

 

 

 

 

 

 

Spatiello Stor for vegg

Hjelpemiddelsentralen art.nr. 216192. Megia art.nr. 2041.

 

Spatiello stor for vegg består av to brett som kan vinkles på skrå ut fra vegg. Dette gjør det lettere å gripe tak i gjenstandene som henges på. Barn og voksne har behov for å gjøre seg erfaringer i forhold til å orientere seg i rom i ulike utgangsstillinger. Brettene kan monteres fast på ulike steder og vegger for å fremme motivasjon for å utforske verden

 

  • ved å rulle eller krype bort til
  • reise seg ved til knestående og stående
  • reise seg opp og gå for å ha noe meningsfullt å gå til når det gjerne tar lang tid å lære
  • for å stimulere til utforsking av materialer omkring seg når en bruker et stå- eller gåhjelpemiddel

 

Brettene gir personen mulighet til å finne igjen gjenstander på samme sted hver gang, og derfor hjelpe barnet eller den voksne til å danne hukommelse i forhold til rommet/rommene som vedkommende orienterer eller forflytter seg i. Det er svært viktig for en som lærer langsomt for å fremme mest mulig effektiv læring. Brettene lager lavfrekvent lyd når gjenstander slippes, slik at barn eller voksne ikke skvetter. Trevinkler er montert på, og kan felles ut ved behov for å vinkle brettet ut i fra veggen for lettere tilgang til det som henger på. Brettene kan lett rengjøres ved behov. De leveres med tre typer strikk og strips til å kunne montere gjenstander med.

 

Trenger personen å lære å åpne og lukke hånden, følger det med seks hvite og seks sorte plast-firkanter som en kan lime krafsematerialer på (se Carpe2). De samme brikkene kan brukes til personer som øver på å vende og dreie gjenstander ved å feste interessante bilder på en eller begge sider, og feste de med strikk til brettet. De kan også brukes til å øve på mengde, hvor mange en kan holde i hver hånd.

 

 

Innhold produkt:

 

2 brett (H:39,5cm B:93cm), 12 brikker i pvc (9x9cmm), 3 typer strikk og strips

 

 

 

 

 

Megia AS    Totlandsvegen 310    5226 Nesttun    Tlf. 909 94 978    Org.nr. 992524103