MÅLGRUPPE

 

Vi ønsker å bistå deg som selv har et barn som lærer langsomt, eller deg som jobber med barn, ungdom eller voksne med spesielle tilretteleggingsbehov.

 

 

Tilnærmingen vi bruker passer for barn eller voksen person som har:

 

 • Multihandikap (cp, sjeldne diagnoser)
 • Psykisk utviklingshemming
 • Synshemming, er blind eller døvblind
 • Autisme

 

eller andre diagnoser med læringsutfordringer.

 

 

Noen av de som lærer langsomt har fysiske handikap og trenger spesiell

Alle ovennevnte grupper har det til felles at de har en langsom læring, det er et sprik mellom levealder og hvordan de fungerer i hverdagen. Men tilnærmingen vi baserer oss på kan også benyttes overfor mennesker som eksempelvis er godt fungerende med utviklingshemming eller autisme.

 

Vi mener tilnærmingen vi bruker passer for alle mennesker du møter, med eller uten spesielle tilretteleggingsbehov. Det handler om å lytte til det personen du møter ønsker å formidle med språk, lyder eller kroppsspråk. Vise interesse for det denne personen er opptatt av. Skape nysgjerrighet for læring. Finne ut hva hun kan og lage miljø slik at hun kan utvikle seg videre. Noen trenger tilrettelegging med hjelpemidler. Andre ønsker at du tilrettelegger for en voksen aktivitet som å bake, snekre, produsere noe. Noen fungerer godt fysisk men har uvariert adferd, sier og gjør de samme tingene om og om igjen, gjør ting som du ikke forstår hvorfor de gjør. Andre kan ha en blanding av fysiske handikap og uvariert adferd. Men alle har de, som deg og meg, behov for å føle at de er betydningsfulle.

 

 

En person med spesielle tilretteleggingsbehov trenger å bli forstått når hun eller han foretrekker å:

 

 • suge på genseren eller tygge på alt hendene greier å få tak i
 • ta hendene til seg når du kommer med noe
 • knipe deg når du kommer i nærheten
 • ligge i fosterstilling hele tiden
 • banke på alle overflater
 • alltid, i måltidet, snu koppen så innholdet søles ut og fatet hives på gulvet
 • kaste med gjenstander
 • rive eller demontere alle gjenstander, gardiner, klær og sengetøy som hun får tak i.
 • rive ned fra bord, hyller og vegger, ta ut av skap og skuffer, tømme melkekartonger, vaskemiddelflasker og andre beholdere der hun synes det er passende
 • putte papir og gjenstander de utroligste steder
 • gjemme seg bak en syltynn bjørk og være ”borte”
 • hyle, eller bare gråte – men kanskje egentlig vil prate,og det er disse lydene vedkommende har til å kommunisere med
 • snakke hele dagen om hva hun gjorde ”i går”
 • alltid gå med en gjenstand i hånden

 

Vår erfaring er at alle ønsker å bli tatt på alvor og vist forståelse for de interessene de har og den verden de er i. Hvis du skal lede noen må du ikke møte de der de er? Synes ikke du det er kjekt når noen viser interesse for det du liker å gjøre aller mest?

 

Megia AS    Totlandsvegen 310    5226 Nesttun    Tlf. 909 94 978    Org.nr. 992524103